ലോകമെമ്പാടും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സജീവ വസ്ത്ര നിർമ്മാതാവാണ്. ഞങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാത്ത അത്‌ലറ്റിക് വസ്ത്രങ്ങളും കട്ട് & തയ്യൽ അത്‌ലറ്റിക് വസ്ത്രങ്ങളും നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് 4-വേ 6-നീഡിൽ തയ്യൽ മെഷീനുകൾ, ലോക്ക് സ്റ്റിച്ച്, ബാർ ടാക്ക്, ട്രിമ്മിംഗ്, മുഴുവൻ സെറ്റ് മെഷീനുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈനർമാരുടെ ടീമിന് മികച്ച മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ ഓർഡറുകൾ തരംതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ടീം സഹായിക്കുന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സജീവ വസ്ത്രങ്ങൾ താങ്ങാനാവുന്നതും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ രീതിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, ഫിറ്റ്നസ് പ്രേമികൾക്കും ദൈനംദിന കായിക വിനോദങ്ങൾക്കും.