Bütin dünýäde ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýän işjeň eşik öndüriji. Ikisem sport eşiklerini üpjün edýäris, sport eşiklerini kesýäris we tikýäris. Bizde 4 taraplaýyn 6 iňňeli tikin maşynlary, gulp tikişi, bar ýassygy, kesmek we tutuş enjamlar bar. Biziň dizaýnerler toparymyz ajaýyp nusga döretmäge kömek edip biler. Eksport toparymyz sargytlaryňyzy düzmäge kömek edýär. Fitnes höwesjeňleri we gündelik sport bilen meşgullanmak üçin elýeterli we elýeterli görnüşde ýokary hilli işjeň eşik öndürmegi maksat edinýäris.